Projekt POL-KOMP
Bioprodukt przyspieszający rozkład biodegradowalnych materiałów polimerowych w kompoście.

 


 

O projekcie

Program Lider XII POL-KOMP
Bioprodukt przyspieszający rozkład biodegradowalnych materiałów polimerowych w kompoście.
POL-KOMP
Opracowanie innowacyjnego bioproduktu przyspieszającego rozkład tworzyw biodegradowalnych w kompoście przeznaczonym do rekultywacji gleb lub na cele ogrodnicze pod uprawę wybranych gatunków roślin.

 

Opis

Skuteczność opracowanego biopreparatu zostanie sprawdzona pod kątem przyspieszania biodegradacji najbardziej popularnego tworzywa biodegradowalnego polilaktydu (PLA), a także gotowych produktów dostępnych na rynku oznaczonych jako biodegradowalne. Zastosowanie biopreparatu pozwoli konsumentom deponować odpady z wymienionych materiałów takie jak zużyte naczynia jednorazowego użytku, doniczki, biowłókniny i folie ogrodnicze w przydomowych kompostownikach lub pojemnikach przeznaczonych na bioodpady.

Czynnikiem aktywującym kompost będą mikroorganizmy i enzymy oraz substancje wspomagające zawierające makro- i mikroelementy. Dodatkową wartością wyróżniającą bioprodukt wśród produktów biologicznych w postaci sypkiej jest zastosowanie innowacyjnego nośnika w postaci materiału skrobiowego poprawiającego żywotność mikroorganizmów. Jak dotąd nie funkcjonuje na rynku preparat o właściwościach przyspieszających rozkład biodegradowalnych tworzyw polimerowych. Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostaną dodatkowo wyselekcjonowane pod kątem pozytywnego wpływu na wybrane rośliny niekonsumpcyjne. Dzięki temu kompost po zastosowaniu bioproduktu będzie mógł zostać wykorzystany jako nawóz ułatwiający rekultywację terenów m. in. byłych składowisk odpadów lub zakładanie ogrodów na ubogich stanowiskach.

Projekt powstał w ramach konkursu LIDER XII skierowanego do młodych naukowców, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Realizowany będzie w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Nr umowy: Nr LIDER/48/0247/L-12/20/NCBR/2021 

Okres realizacji:  kwiecień 2022 – kwiecień 2025

Zespół

Poznaj specjalistów pracujących nad projektem.
Kierownik Projektu

dr Katarzyna Janczak

Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Starszy Specjalista ds. technologii tworzyw polimerowych

dr hab inż. Maria Kurańska

Doktor nauk ścisłych w dyscyplinie nauki chemiczne

Starszy Specjalista ds. Analiz Roślin i Środowiska

dr Arkadiusz Żarski

Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.

Specjalista - Mikrobiolog

mgr Daria Lisewska

Pracownik akredytowanego laboratorium badawczego specjalizuje się w chromatografii gazowej.

Specjalista do zadań Specjalnych

mgr Alicja Mazuryk

Pracownik akredytowanego laboratorium badawczego.

Specjalista - chemik

mgr Lauren Szymańska

Realizuje zadania w zakresie badań z udziałem roślin.

Specjalista - technolog

inż. Oksana Krasinska

Realizuje zadania w zakresie badań z udziałem roślin.

Ostatnio dodane informacje

Aktualności
21 Maj

Zespół projektu Lider nie zwalnia tempa i aktywnie uczestniczy w wydarzeniach popularyzujących naukę. 

Wiemy jak ważne jest budowanie wzajemnych relacji pomiędzy Nauka a Biznesem.

Za nami uczestnictwo w II Konferencji Naukowej Zrównoważony Rozwój i Ochrona Środowiska, Jelenia Góra, 12-14 kwietnia 2024 r. podczas, której mieliśmy okazję zaprezentować dokonania członków naszego zespołu:

dr Katarzyna Janczak

- wystąpienie ustne pt. „Czynniki biologiczne w degradacji tworzyw polimerowych w środowisku”

Daria Lisewska

- ustna prezentacja posteru pt. „Chromatograficzny pomiar wydzielonych gazów jako wskaźnik degradacji tworzyw polimerowych”

Alicja Mazuryk

- wystąpienie ustne pt. „Enzymy z suplementów diety jako czynnik przyspieszający biodegradację polilaktydu (PLA)”,

- ustna prezentacja posteru pt. „Pomiar biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT) jako wskaźnik aktywności hydrolitycznej mikroorganizmów.

Badania realizowane w ramach projektu (LIDER/48/0247/L-12/20/NCBR/2021) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

 

21 Maj

Za nami uczestnictwo w XVI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2024 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”.

Zespół projektu Lider miał okazję zaprezentować postępy w realizacji projektu:

dr Katarzyna Janczak 

- wystąpienie ustne pt. „Bioprodukt przyspieszający kompostowanie przemysłowe tworzyw polimerowych” w panelu obszaru nauk przyrodniczych

mgr Daria Lisewska

- ustna prezentacja posteru pt. „Ocena parametrów fizykomechanicznych tworzyw polimerowych po degradacji” w panelu obszaru nauk ścisłych

mgr Alicja Mazuryk

- ustna prezentacja posteru pt. „Aktywność enzymatyczna szczepów bakteryjnych o potencjale do degradacji tworzyw” w panelu obszaru nauk przyrodniczych.

 

 

 

21 Maj

Rozpoczęliśmy kolejne badania na kompostowni przemysłowej.

Apelujemy o przemyślaną segregację odpadów. Poniżej fotografie tego, co część z nas uznaje za bioodpad…

Szukając rozwiązania dla przyspieszonego rozkładu tworzyw potencjalnie kompostowalnych i biodegradowalnych opracowujemy preparat przyspieszający ich rozkład.

Dziękujemy firmie Ekosystem Wąbrzeźno  https://e-ekosystem.pl/ za umożliwienie badań, a kierownikowi RIPOK w Niedźwiedziu - Panu Maciejowi za przekazanie praktycznej wiedzy, której nie da się doświadczyć na podstawie literatury. Wszystko po to, by z góry bioodpadów mogło powstać czarne złoto ogrodników – kompost.

 

Badania realizowane w ramach projektu (LIDER/48/0247/L-12/20/NCBR/2021) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.