Za nami uczestnictwo w XVI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2024 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”.

Zespół projektu Lider miał okazję zaprezentować postępy w realizacji projektu:

dr Katarzyna Janczak 

- wystąpienie ustne pt. „Bioprodukt przyspieszający kompostowanie przemysłowe tworzyw polimerowych” w panelu obszaru nauk przyrodniczych

mgr Daria Lisewska

- ustna prezentacja posteru pt. „Ocena parametrów fizykomechanicznych tworzyw polimerowych po degradacji” w panelu obszaru nauk ścisłych

mgr Alicja Mazuryk

- ustna prezentacja posteru pt. „Aktywność enzymatyczna szczepów bakteryjnych o potencjale do degradacji tworzyw” w panelu obszaru nauk przyrodniczych.